Work, shop and meet in a friendly safe environment

Deze oproep vraagt om duidelijke communicatie met een positieve insteek, gericht op bewustwording en duurzaam veranderen van gedrag. Wij vinden het bij Jac Salvino Glas belangrijk hier aandacht aan te geven. De voorbije periode hebben we de nodige maatregelen genomen… met maar één doel ‘het samen creëren van 1.5 meter awareness’. Dat maakt het werken en shoppen veilig voor iedereen; collega’s en bezoekers. Houding en een gedragsverandering aangevuld met een stukje communicatie is nodig om ons voortdurend bewust te blijven van het ‘nieuwe normaal’. We spelen met kleur; daarmee ondervindt onze bezoeker positiviteit waar dat kan en een duidelijk ‘gedragssignaal’ waar dat moet. Aanzetten tot gewenst gedrag!

En ja… bezoek en winkel bij ons met een veilig gevoel… het KAN! We proberen vanuit ons team elke dag invulling te geven aan de noodzakelijke extra hygiëne. Het geeft jezelf en die ander een oprecht goed gevoel rondom gezamenlijke hygiëne!

Nieuwsoverzicht